• menu

Straatcoaches

Veel gemeenten hebben ermee te kampen: overlast veroorzaakt door jongeren die rondhangen op pleinen, in parken, bij winkelcentra of in de buurt van horecagelegenheden. Het aanrichten van vernielingen en achterlaten van afval gaan helaas vaak met dit “hangen” gepaard. Vervelend voor de inwoners van de stad, de wijk of de kern.

Aanspreken
Onze ervaring is dat (hang)jongeren het vervelend vinden als ze worden aangesproken, herkend en uiteindelijk ook bekend zijn bij de gemeente of de politie. Daarom werkt de inzet van straatcoaches zo goed. Deze sociaal zeer vaardige medewerkers van City 360 spreken de taal van de jongeren en leren ze snel goed kennen. Zij spreken de jongeren persoonlijk aan op hun gedrag en schakelen waar nodig de hulp van anderen in om de jongeren op het juiste pad te houden.

Afspiegeling van de samenleving
De straatcoaches in dienst van City 360 vormen een dwarsdoorsnede van de lokale samenleving. Zij kennen de cultuur, spreken de taal, weten wat er leeft. Hierdoor worden ze geaccepteerd door de jongeren en integreren ze goed in de buurt of wijk. Met als uiteindelijke effect dat de overlast wordt teruggebracht en de burgers uit uw gemeente zich veiliger voelen op straat.

Wilt u ook in uw wijk straatcoaches inzetten? Mail naar contact@city360.nl of bel naar (038) 4256748 voor het maken van een afspraak. Wij komen graag bij u langs.