• menu

Weginspecteurs

Veel operationele taken rondom het toezicht op de openbare weg staan tegenwoordig onder druk. De politie richt zich steeds meer op haar kerntaken en op wegbeheer is de afgelopen jaren noodgedwongen veel bezuinigd. Dat komt de veiligheid en de doorstroming op het wegennetwerk in uw regio of gemeente niet ten goede. Door de inzet van de gespecialiseerde weginspecteurs van City 360 brengt u hier snel verandering in.

Motorsurveillance
De weginspecteurs van City 360 surveilleren op bloktijden per motor over vooraf geselecteerde wegen en routes. Zij staan daarbij in contact met bijvoorbeeld een regionale verkeerscentrale. Als hier een incident gemeld wordt, zoals een verkeersongeval of pechgeval waardoor de doorstroming wordt belemmerd, vraagt de centrale aan de weginspecteur om naar de betreffende locatie te gaan. Doordat onze weginspecteurs op een motor rijden, kunnen zij snel ter plaatse zijn en vormen eventuele files geen probleem. Als een inspecteur op zijn route zelf een ongeval of pechsituatie signaleert, meldt hij dit direct aan de verkeerscentrale, zodat deze conform het hiervoor geldende protocol hulpdiensten op kan roepen.

Snelle doorstroming
Op de plaats van het incident neemt de weginspecteur direct passende maatregelen die erop gericht zijn om de veiligheid voor betrokkenen en hulpdiensten te garanderen. Verder zorgt hij voor een zo snel mogelijke afhandeling van het incident, zodat het verkeer weer snel goed doorstroomt.

Melden gevaarlijke situaties
Een andere belangrijke taak van de weginspecteur is het monitoren van verkeersstromen. Hierbij verzamelen de weginspecteurs informatie die van belang kan zijn bij het nemen van besluiten omtrent tijdelijke wegafsluitingen in verband met werkzaamheden of een evenement. Ook het melden van gevaarlijke wegsituaties behoort tot hun takenpakket.

Efficiënt
Door de inzet van de weginspecteurs van City 360 ervaart u zelf dat de doorstroming op uw verkeersnet significant verbetert en het aantal voertuigverliesuren in uw regio drastisch vermindert. De weginspecteurs zijn daarbij uw extra ogen en oren op de weg, zonder dat uw uitgaven sterk stijgen.

Geïnteresseerd? Mail naar contact@city360.nl of bel (038) 4256748 voor het maken van een afspraak.