Als u overweegt om toezicht en handhaving in het kader van sociale veiligheid uit te besteden aan City 360, maakt een ervaren en deskundige Project Manager een analyse van uw wensen en verwachtingen. Samen met u kijken we naar de gewenste personele bezetting. We doen een voorstel voor de eventuele overname van uw eigen medewerkers, ook als u de overstap wilt maken van toezicht naar handhaving. Als we tot overeenstemming komen, stellen wij een prestatiecontract of Service Level Agreement (SLA) op.

Personeel en organisatie

Als we in uw gemeente aan het werk gaan, nemen wij de complete personele verantwoordelijkheid voor wat betreft toezicht en handhaving op ons. We verzorgen de werving, selectie, opleiding en training van de medewerkers. Hiervoor werken wij onder andere samen met het Instituut Veiligheidsopleidingen Nederland (IVON). Met betrekking tot de inzet van de medewerkers en de prioriteiten die gesteld moeten worden, heeft u de regie. U bepaalt wat de speerpunten zijn op het gebied van toezicht en handhaving. U geeft aan hoeveel uren u in wilt zetten. Als u behoefte heeft aan extra inzet van bijvoorbeeld APV-controleurs, BOA’s of toezichthouders, dan regelen wij dat direct voor u. 

Inzicht

Om ervoor te zorgen dat u snel inzicht heeft in de resultaten van de inzet van onze medewerkers, ontvangt u van ons heldere en complete rapportages. Zo kunt u zelf vaststellen of wij voldoen aan de afspraken die we hebben vastgelegd in onze SLA en of uw beleid effectief is. 
Via een speciale portal heeft u, 24 uur per dag, zeven dagen per week, inzicht in alle rapportages uit de Opdrachtgevers Login.