• menu

Incident Management

Incident Management is in Nederland niet meer weg te denken. Het doel van Incident Management is om ervoor te zorgen dat de weg na een incident zo snel mogelijk weer wordt vrij gegeven voor het verkeer. Hierbij staat de veiligheid van het verkeer en van de mogelijke slachtoffers altijd voorop.

Incident Management is in eind jaren negentig ontstaan en was in eerste instantie bedoeld om de doorstroming op de hoofdwegen te bevorderen. Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van Incident Management de maatschappij 150 tot 200 miljoen euro per jaar oplevert en filevorming sneller wordt opgelost. Eind 2014 is er gestart met een pilot in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, waardoor Incident Management nu ook is uitgebreid naar provinciale en gemeentelijke wegen.

In de Stadsregio Arnhem Nijmegen geeft een bijzonder samenwerkingsverband van publieke en private organisaties vorm aan Incident Management. Wij zetten hier onder meer weginspecteurs op motoren in.


Stedelijk Incidentmanagement Arnhem - Nijmegen

case-68.jpg

Weginspecteurs in Stadsregio Arnhem Nijmegen

Een aanrijding, pechgeval of weigerend voertuig kan in of rond de stad al gauw voor een grote opstopping zorgen. Om hier preventief tegen op te treden, besloot Stadsregio Arnhem-Nijmegen als eerste in Nederland weginspecteurs in te zetten op de belangrijkste wegen in haar regio. Bekijk case