• menu

Verkeers-management

Het wegennet in Nederland wordt dagelijks zwaar belast. Door goed verkeersmanagement kan de doorstroming van het verkeer worden verbeterd. City 360 heeft hier ruime ervaring in. Onze gecertificeerde medewerkers worden bijvoorbeeld ingezet als operator in verkeerscentrales

Onze operators zijn multidisciplinair inzetbaar. Zij monitoren het verkeer en grijpen in daar waar nodig, bijvoorbeeld door het handmatig overnemen van verkeerslichten, het informeren van weggebruikers en het aansturen van hulpdiensten zodat zij snel en veilig op de gewenste locatie te komen.


Verkeersmanagement Centrale Nijmegen

case-64.jpg

Verkeersmanagement Centrale

Sinds het voorjaar van 2014 zijn medewerkers van City 360 werkzaam in de verkeersmanagementcentrale (VMC) in Nijmegen. In de VMC spelen onze operators een belangrijke rol bij de doorstroming van het verkeer in en rond Nijmegen. Bekijk case