Wanneer kiest een gemeente voor het inhuren van boa’s?

Een gemeente kan er in verschillende situaties voor kiezen om de werving, selectie, het opleiden en inzetten van boa’s uit te besteden. 

Structurele tekorten of capaciteitsproblemen

Bijvoorbeeld wanneer zij op zoek is naar vaste medewerkers als aanvulling op haar huidige handhavingsteam. Zeker voor grote gemeenten is dit vaak een geschikte oplossing, omdat zij (in hogere mate) kampen met natuurlijk verloop of uitval van eigen personeel. Daarnaast zorgt de taakuitbreiding van handhaving ervoor dat gemeenten structureel meer mensen nodig hebben. Doordat gemeenten vaak niet over een eigen recruitmentafdeling beschikken, is het lastig om het handhavingsteam op volle sterkte te houden. Het is voor veel gemeenten dan ook herkenbaar dat er op jaarbasis minder boa’s instromen dan uitstromen. Dat wordt mede veroorzaakt door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. In dat geval kan Trigion City 360 de werving, selectie, het opleiden en inzetten van handhavers verzorgen, om zo openstaande vacatures (structureel) in te (blijven) vullen. Het is daarbij mogelijk om boa’s, nadat ze door Trigion City 360 zijn opgeleid, over te nemen.

Handhavers Trigion City 360

Flexibel op- en afschalen

Kleinere gemeenten kunnen ervoor kiezen om boa’s in te huren wanneer zij zelf maar een relatief klein aantal eigen boa’s in dienst hebben, die tijdelijk niet inzetbaar zijn wegens ziekte of vakantie. Een flexibele schil is dan gewenst. Ook zijn er gemeenten die nog helemaal niet over een eigen handhavingsteam beschikken. Zij kunnen ervoor kiezen om in eerste instantie een aantal boa’s in te huren, alvorens een eigen team op te zetten.

33

Inzet op projectbasis

Tot slot is het mogelijk om boa’s in te huren op projectbasis. Bijvoorbeeld bij seizoensgebonden problemen, waarbij het handhavingsteam van de gemeente niet over voldoende capaciteit beschikt. Daarbij adviseren we gemeenten op basis van tijdelijke projecten die we eerder uitvoerden. We denken mee over de aanpak en werkwijze van boa’s, maar verzorgen ook de planning en (management)rapportages. Zo kunnen we bijsturen waar nodig.

Wat zijn de voordelen van boa’s inhuren bij Trigion City 360?

Gemeenten hebben bij het inhuren van boa’s geen afnameverplichting in totaal aantal uren op jaarbasis en nergens omkijken naar. We zetten boa’s in met in met uniform, begeleiden (indien gewenst) het beëdigingstraject van handhavers, verzorgen de planning en regelen vervanging in het geval van ziekte. Zo kan een gemeente zich focussen op haar kerntaken. 

Daarnaast stellen we rapportages op en voorzien we gemeenten van managementinformatie, bijvoorbeeld over hotspots of incidenten die frequent voorkomen. Zo kunnen gemeenten verantwoorden waaraan zij geld besteden. Ook bieden we aanvullende opleidingen aan. Daarbij kijken we naar de specifieke situatie binnen een gemeente. 

Indien nodig voorzien we onze boa’s van mountainbikes, zodat zij flexibeler inzetbaar en toegankelijker voor burgers zijn. We beschikken tevens over een eigen wagenpark, waardoor onze boa’s met hun eigen voertuig een groter gebied kunnen beslaan. 

Welke boa’s zet Trigion City 360 in?

Trigion City 360 zet boa’s in uit domein 1. Elk domein bevat een opsomming van wetten en wetsartikelen en boa’s in het desbetreffende domein kunnen voor één of meer van de genoemde wetten en wetsartikelen opsporingsbevoegdheid hebben. 

Onze boa’s

Onze boa’s kennen hun bevoegdheden, doen tijdens de opleiding ervaring op als integraal toezichthouder, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en zijn desgewenst in het bezit van een RTBH-certificaat (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing). Tevens stellen zij zich op als gastheer of –vrouw. In hun landelijk uniform zijn ze herkenbaar voor bewoners en bezoekers van een gemeente. Ze kennen de weg, zowel op straat als binnen de gemeentelijke organisatie. Met de inzet van boa’s van Trigion City 360 verzekert een gemeente zich ervan dat straten schoner en veiliger worden en de overlast vermindert, waardoor ook de leefbaarheid in de gemeente verbetert en de tevredenheid van de inwoners vergroot.

Waarom is het inhuren van boa’s een geschikte oplossing?

Door boa’s in te huren, kunnen gemeenten snel op- en afschalen op het moment dat het nodig is en continuïteit waarborgen. Dat is vaak lastig te realiseren binnen de eigen organisatie. Een gemeente is dus flexibeler en hoeft zich geen zorgen meer te maken over onverwachte (tijdelijke) problematiek. 

Meer blauw op straat heeft ook een preventieve werking. Inwoners van een gemeente kunnen bij iemand terecht en voelen zich daardoor veiliger. Maar meer blauw op straat hoeft natuurlijk niet meer inzet van alleen boa’s te betekenen. Er zijn verschillende functionarissen inzetbaar, blijvend afgestemd of de veranderende problematiek die speelt binnen een gemeente. 

Op korte termijn (extra) boa's inzetten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectmanagers. We denken graag mee!