Wanneer kiest een gemeente voor het inhuren van parkeercontroleurs?

De inzet van (extra) parkeercontroleurs kan om verschillende redenen gewenst zijn.

Structurele tekorten

Bijvoorbeeld wanneer zij op zoek is naar vaste medewerkers als aanvulling op haar team van parkeercontroleurs. Zeker voor grote gemeenten is dit vaak een geschikte oplossing, omdat zij (in hogere) mate kampen met natuurlijk verloop of uitval van eigen personeel. Doordat gemeenten vaak niet over een eigen recruitmentafdeling beschikken, is het lastig om het handhavingsteam op volle sterkte te houden. In dat geval kan Trigion City 360 de werving, selectie, het opleiden en inzetten van boa’s verzorgen, om zo openstaande vacatures (structureel) in te (blijven) vullen.

Flexibel op- en afschalen

Kleinere gemeenten kunnen ervoor kiezen om parkeercontroleurs in te huren wanneer zij zelf over een relatief klein team van parkeercontroleurs beschikken, die tijdelijk niet inzetbaar zijn wegens ziekte of vakantie. Een flexibele schil is dan gewenst. Ook zijn er gemeenten die nog helemaal niet over een eigen team van parkeercontroleurs beschikken. In dat geval kunnen we de volledige parkeercontrole op ons nemen. 

Inzet op projectbasis

Tot slot is het mogelijk om parkeercontroleurs in te huren op projectbasis. Bijvoorbeeld bij seizoensgebonden problemen, waarbij het team van parkeercontroleurs niet over voldoende capaciteit beschikt. Daarbij adviseren we gemeenten op basis van tijdelijke projecten die we eerder uitvoerden. We denken mee over de aanpak en werkwijze van parkeercontroleurs, maar verzorgen ook de planning en (management)rapportages. Zo kunnen we bijsturen waar nodig. 

Welke parkeercontroleurs zet Trigion City 360 in?

Trigion City 360 levert verschillende soorten parkeercontroleurs. Om te bepalen welke inzet het meest geschikt is, is het belangrijk om de verschillen daartussen te kennen. 

Toezichthouder

Fiscaal parkeercontroleurs

Fiscaal parkeercontroleurs verzorgen de reguliere parkeercontrole. Zij controleren of parkeerders hebben betaald en sanctioneren op grond van de Wet Parkeerbelastingen. Dat kunnen zij te voet doen (met Pda’s of bonnenboekjes), maar ook op een scooter of in een scanauto. 

Toezichthouder

Boa parkeercontroleurs

Boa parkeercontroleurs handhaven op parkeerovertredingen op basis van de Wet Mulder. Deze wet omvat verkeersovertredingen waarbij geen sprake is geweest van schade of letsel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan foutparkeren op de stoep.

Onze parkeercontroleurs

Onze (fiscaal) parkeercontroleurs zijn ervaren medewerkers, die fiscaal parkeerbeleid op professionele wijze handhaven. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van het certificaat Parkeercontroleur en een landelijke aanstelling Verkeersregelaar. Daarnaast hebben ze allemaal een training anti-agressie en een opleiding gespreks- en benaderingstechnieken met succes afgerond. Met deze kennis en ervaring op zak, weten zij hoe ze parkeerovertredingen op straat kunnen aanpakken. 

Waarom is het inhuren van toezichthouders een geschikte oplossing?

Door parkeercontroleurs in te huren, kunnen gemeenten snel op- en afschalen op het moment dat het nodig is en continuïteit waarborgen. Dat is vaak lastig te realiseren binnen de eigen organisatie. Een gemeente is dus flexibeler en hoeft zich geen zorgen meer te maken over onverwachte (tijdelijke) problematiek. 

Op korte termijn (extra) parkeercontroleurs inzetten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectmanagers. We denken graag mee!