Wanneer kiest een gemeente voor het inhuren van toezichthouders?

In de meeste gevallen worden toezichthouders ingezet ter ondersteuning van het handhavingsteam. Toezichthouders zijn dan de oren en ogen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa), die zij kunnen oproepen als het nodig is. Op die manier kunnen gemeenten boa’s efficiënt(er) inzetten. 

Structurele tekorten of capaciteitsproblemen

Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van structurele tekorten of capaciteitsproblemen in het handhavingsteam. Voor grote gemeenten die vaak (in hogere mate) kampen met natuurlijk verloop of uitval van eigen personeel, in combinatie met de taakuitbreiding van handhaving, kan de inzet van (extra) toezichthouders een uitkomst bieden. 

Ook wanneer gemeenten ervoor kiezen om boa’s in koppels te laten werken, kan de inzet van toezichthouders gewenst zijn. De continuïteit van de dienstverlening komt daardoor niet (snel) onder druk te staan. Toezichthouders kunnen (deels) de werkzaamheden van een boa overnemen in het geval van ziekte of verlof, maar kunnen ook flexibel ingezet worden bij opschaling.

Het feit dat gemeenten vaak niet over een eigen recruitmentafdeling beschikken, maakt het lastig om het handhavingsteam op volle sterkte te houden. Voor veel gemeenten is het dan ook herkenbaar dat er op jaarbasis meer boa’s uitstromen dan instromen. En door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, is het voorzienbaar dat dit op korte termijn niet verandert. Trigion City 360 verzorgt indien gewenst de werving, selectie, het opleiden en inzetten van toezichthouders, om zo openstaande vacatures (structureel) in te (blijven) vullen. 

Het inzetten van toezichthouders is te combineren met de boa-opleiding. Onze medewerkers worden in dat geval tijdens het volgen de boa-opleiding in uw gemeente ingezet als toezichthouder. Zo doen ze relevante ervaring op en worden ze specifiek opgeleid voor de problematiek binnen uw gemeente. Het is daarbij mogelijk om de medewerkers op termijn over te nemen.

Inzet op projectbasis

Ook is het mogelijk om toezichthouders in te huren op projectbasis. Bijvoorbeeld bij seizoensgebonden problemen, waarbij het team van toezichthouders van de gemeente niet over voldoende capaciteit beschikt. Daarbij adviseren we gemeenten op basis van tijdelijke projecten die we eerder uitvoerden. We denken mee over de aanpak en werkwijze van toezichthouders, maar verzorgen ook de planning en (management)rapportages. Zo kunnen we bijsturen waar nodig.

Welke toezichthouders zet Trigion City 360 in?

Trigion City 360 zet toezichthouders en integraal toezichthouders in. Integraal toezichthouders worden ingezet ter ondersteuning van het handhavingsteam, fungeren als extra ogen en oren op straat, hebben een signalerende functie en zorgen voor extra zichtbaarheid. Toezichthouders worden ingezet bij bijvoorbeeld evenementen, zodat de kerntaken van het handhavingsteam uitgevoerd kunnen blijven worden. 

Onze toezichthouders

Onze toezichthouders zijn de ogen en oren op straat en treden corrigerend op bij kleine overtredingen, zonder dat er direct gesanctioneerd hoeft te worden. Denk daarbij aan het aanspreken van hangjongeren, het controleren op het verkeerd of te vroeg aanbieden van huisvuil en het toezicht houden in drukke uitgaans- en winkelgebieden, om zo vroegtijdig problemen te signaleren. 

Maar onze toezichthouders zijn vooral gastheren en -vrouwen en daarmee het visitekaartje van een gemeente. Ze zijn er niet om te beboeten. Ze maken mensen wegwijs in een gemeente en vervullen daarmee een informatieve functie. In deze rol zijn zij voor kleinere gemeenten bijvoorbeeld geschikt om in te zetten tijdens dorpsfeesten en voor grotere gemeenten om voetgangers te dirigeren en te coachen. Natuurlijk is alles afhankelijk van de specifieke situatie binnen een gemeente, maar daarover gaan we graag in gesprek. 

Waarom is het inhuren van toezichthouders een geschikte oplossing?

Door toezichthouders in te zetten, kunnen gemeenten snel op- en afschalen op het moment dat het nodig is en continuïteit waarborgen. Dat is vaak lastig te realiseren binnen de eigen organisatie. Een gemeente is dus flexibeler en hoeft zich geen zorgen meer te maken over onverwachte (tijdelijke) problematiek.

Meer blauw op straat heeft ook een preventieve werking. Inwoners van een gemeente kunnen bij iemand terecht en voelen zich daardoor veiliger. Maar meer blauw op straat hoeft natuurlijk niet meer inzet van alleen toezichthouders te betekenen. Er zijn verschillende functionarissen inzetbaar, blijvend afgestemd of de veranderende problematiek die speelt binnen een gemeente. 

Op korte termijn (extra) toezichthouders inzetten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectmanagers. We denken graag mee!