De kloof tussen gemeenten en haar burgers en ondernemers verkleinen

De coronamaatregelen veranderen voortdurend. En daarmee ook het handhavingsbeleid van gemeenten. Gemeenten Heemstede en Bloemendaal zetten daarom gericht extra toezichthouders in bij winkelgebieden, horecagelegenheden, supermarkten, (sport)verenigingen en natuurgebieden, om daarop proactief in te kunnen spelen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen van ondernemers of burgers op straat.

De kern van het probleem

De extra inzet van toezichthouders was hard nodig. Dat werd duidelijk toen de coronamaatregelen eind september 2020 opnieuw werden aangescherpt. Het aantal vragen van ondernemers en bewoners nam toe, maar er was onvoldoende capaciteit om iedereen te woord te staan. Daarmee werd de afstand tussen enerzijds de ondernemers en burgers en anderzijds de gemeente, te groot.

De kloof tussen de gemeente en haar burgers en ondernemers moest worden verkleind. Trigion City 360 voorziet de gemeenten Heemstede en Bloemendaal daarom (tijdelijk) van twee toezichthouders, die een halfjaar lang samen met bewoners en vooral ondernemers samenwerken en kijken naar hetgeen mogelijk is. Het creëren van onderling begrip, dat staat centraal. Het coronavirus is immers een probleem dat we alleen samen kunnen “oplossen”. Door het gesprek al aan de voorkant aan te gaan, ervaringen van andere ondernemers te delen en voorkomen dat er gehandhaafd hoeft te worden.

Toezichthouders, een belangrijk (extra) kanaal

Trigion City 360 biedt met de inzet van benaderbare en gastvrije toezichthouders een oplossing op formaat voor dergelijke situaties. Toezichthouders maken de lijnen tussen de ondernemers, gemeenten en het handhavingsteam korter. Ze zijn dan ook geen extra obstakel, maar een extra kanaal. Vooraf afspraken maken over het beleid dat men moet voeren zorgt voor meer begrip en een betere samenwerking. Daarnaast is het voor bewoners ook duidelijker waaraan zij zich moeten conformeren, wanneer de ondernemers, gemeenten en het handhavingsteam op een lijn zitten.

Het ontstaan van een unieke samenwerking

Het is dan ook verrassend dat er als gevolg van dit project een samenwerking is ontstaan tussen de toezichthouders en ondernemers in de gemeenten. Er vindt structureel overleg plaats op samen tot de juiste strategieën te komen. De ondernemers zijn blij met de duidelijkheid die daardoor ontstaat en met het feit dat er met hen wordt meegedacht. Zij staan er niet alleen voor en dat merken ze.

De gemeenten ontvangen van ons dagelijks een rapportage met waarnemingen en bevindingen die zijn gedaan tijdens de rondes van de toezichthouders. Daarnaast ontvangt de gemeente gespreksverslagen. Daarin worden afspraken gemaakt met ondernemers. Indien gewenst ontvangt de desbetreffende ondernemer ook een rapportage van de waarnemingen en bevindingen, zodat deze zelf ook de juiste actie(s) kan ondernemen.

Geleverde diensten

Voor dit project leverden we de volgende diensten:

  • Tijdelijke ondersteuning toezichthouders

Ook de kloof tussen de gemeente en haar bewoners en ondernemers verkleinen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectmanagers. We denken graag mee!